O projekcie | About project

– PL –

Ipsissimi to projekt internetowego bloga o charakterze publicystycznym. Celem jego twórców jest poprowadzenie siebie i innych do najwyższego stopnia wtajemniczenia, w tradycji zachodniej określanego mianem Ipsissimus. Środkiem ku temu – rozpowszechnianie wartościowych w ich uznaniu informacji z dziedziny magii, w postaci artykułów, esejów, beletrystyki, recenzji, komunikatów, anonsów itp. Poza tym, cytując Aleistera Crowleya:

“W książce tej mówi się o Sefirotach i Ścieżkach; Duchach i Zaklęciach; Bóstwach, Sferach, Planach i wielu innych rzeczach, które mogą istnieć lub nie.

Nieistotne jest, czy istnieją one, czy też nie. W wyniku pewnych działań następują pewne rezultaty; usilnie przestrzega się uczniów przed przypisywaniem obiektywnej prawdziwości lub filozoficznej słuszności do którychkolwiek z nich.”

Liber O

Osoby chętne do udziału w projekcie lub do współpracy (m.in. wymiany linkami) proszone są o kontakt poprzez nasz formularz kontaktowy.


– ENG –

Ipsissimi is a web log project of journalistic character. The goal of the authors is to lead themselves and others to the highest degree of initiation, or so-called Ipsissimus in western tradition; by the means of spreading relatively valuable information in magical domain, in form of articles, essays, belletristic works, reviews, news, advertisments, etc. Besides that, quoting Aleister Crowley:

“In this book it is spoken of the Sephiroth and the Paths; of Spirits and Conjurations; of Gods, Spheres, Planes, and many other things which may or may not exist.

It is immaterial whether these exist or not. By doing certain things certain results will follow; students are most earnestly warned against attributing objective reality or philosophic validity to any of them.”

Liber O

Individuals eager to take part in the project or cooperation (i.a. link trade) are asked to contact us through our contact form.