Dziwny Crowley 2 – Tytułowanie i numeracja ksiąg

Zgodnie z zapowiedzią, oto nowy post z serii “Dziwny Crowley”. W tym eseju przyjrzymy się bliżej tytułowaniu i numeracji ksiąg jego autorstwa. Dla osób niezaznajomionych z tematem, przytoczę jako przykład pewien tekst klasy B (o klasach powiemy następnym razem):

Liber CXI vel Aleph, The Book of Wisdom and the Folly
[tłum.: Księga CXI lub Alef, Księga Mądrości i Głupoty]

Pierwsze, co bardzo odróżnia Crowleya od innych autorów swoich czasów, to stosowanie w tytułach słowa “liber”, co z łaciny znaczy “księga”. Najpewniej zostało to zaczerpnięte od Johna Dee, renesansowego maga, którego magia enochiańska (księgi jakiej były tytułowane właśnie tak) miała duży wpływ na twórczość Aleistera. W czasach Dee, łacina była językiem bardzo powszechnym – czasem uważanym za święty – i znał ją praktycznie każdy brytyjski uczony czy kapłan. Nasza Bestia otwarcie wyrażała dezaprobatę względem zaniknięcia tego obyczaju.

Warto tutaj zauważyć, że słowo “liber” nie znajdowało się we wszystkich jego dziełach, a jedynie tych, które stanowiły księgi magiczne (przy czym nie wszystkie z tych zostały tak zatytułowane). Niektóre z jego pism otrzymały ten przedrostek i numer dopiero po jego śmierci, jak np. “Gwiazda na Horyzoncie“. Pomijając jednak te nieliczne przypadki, numer przypisany do danego tekstu zawsze miał konkretne znaczenie, często zakodowane z pomocą metod gematrii.

Spójrzmy bliżej na wspomniany wyżej przykład: “Liber CXI”. 111 to wartość liczbowa hebrajskiego słowa “Alef” (ALP; Alef = 1, Lamed = 30, Pe = 80), co jest tytułem tej księgi. Alef to również pierwsza litera hebrajskiego alfabetu, która stanowi pierwszą ścieżkę na Drzewie Życia, łączącą sefirę numer 1 – Keter (Koronę) z numerem 2 – Chokma (Mądrość). Ścieżka ta koresponduje także z tarotowym Głupcem i stąd “Księga Mądrości i Głupoty”.

Dlaczego jednak tak, a nie inaczej? Co on sobie myślał?

Jeśli zajrzymy do środka “Liber CXI”, znajdziemy tam treść w formie listu, od Crowleya, do jego “magicznego dziecka”. Tłumacząc to szybko, w systemie A∴A∴ poszczególne stopnie są przypisane do sefir na Drzewie Życia. Sefiry Chokma (2) i Bina (3) uważane są za archetypy Ojca i Matki, w Thelemie symbolizowane jako “Bestia” i “Szkarłatna Kobieta”. Osoba na stopniu Magusa (stopień 9, sefira 2) jest zatem w pewnym sensie “ojcem” swojego podopiecznego Mistrza Świątyni (stopień 8, sefira 3). Innymi słowy, gdy Mistrz Świątyni awansuje na stopień Magusa, utożsamia się z kreatywną siłą wszechświata, która wrzuca jego podopiecznego Adeptusa Exemptusa (stopień 7, sefira 4) w Otchłań, czyniąc go Dziecięciem Otchłani i w końcu nowym Mistrzem Świątyni.

I tutaj w grę wchodzi Alef – ścieżka, przez którą owa twórcza siła trafia do Chokma, po tym jak została wypromieniowana z Pierwotnej Przyczyny, jaką jest Keter.

Wiele tytułów tekstów Crowleya oparte jest właśnie na tej zasadzie, jednak nie jest to miejsce na opisywanie szczegółowo każdego z nich (być może sporządzimy taką listę w przyszłości, na chwilę obecną odsyłamy do krótkich wskazówek w “Liber 207“). Chciałbym tutaj dopowiedzieć już tylko przypuszczalny cel takiego zagrania, gdyż wielu początkujących widząc owe tytuły i numery zniechęca się i zastanawia “po cholerę tak to komplikować?”. Otóż warto zauważyć, że poza funkcją porządkową, jest to ćwiczenie kabalistyczne (na zasadzie podanej w “Liber 777”), a więc i również pamięciowe.

Na pierwszy rzut oka, może się wydawać, że zapamiętywanie tak złożonych tytułów jest strasznie trudne, jednak w rzeczywistości jest to dużo łatwiejsze, niż w przypadku tych normalnych. Techniki szybszego i dokładniejszego zapamiętywania opierają się bowiem na tworzeniu takich właśnie skojarzeń. Jeśli weźmiemy treść jakiejś księgi i powiążemy ją nie tylko z tytułem, ale z jego drugim wariantem i dodatkowo jeszcze liczbą, powstanie więcej połączeń między neuronami i łatwiej będzie nam później wrócić do zapamiętanej wiedzy w przyszłości. Jest to bardzo użyteczne dla ucznia w jego badaniach, więc zachęcam do sprawdzenia na własnej skórze.


Autor: Frater L.V.X.

Napisz Wiadomość | Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s