Dziwny Crowley 4 – Magiczne imiona

0=0 Perdurabo

5=6 Christeos Lucifitias

6=5 Ol Sonuf Vaoersaji

7=4 OU MH

8=3 Vi Veri Vniversum Vivus Vici

9=2 To Mega Therion

Powyżej pokazane są motta stosowane przez Crowleya. Oczywiście, w swoich pismach podpisywał się on także na wiele innych sposobów, ale dziś tylko krótko o jego magicznych imionach.

Mianowicie, Crowley często traktował swoje motta jako różne poziomy swojej jaźni. Gdy nazywał siebie “Perdurabo” miał na myśli siebie jako Neofitę, czyli praktyka magii o zwykłym ludzkim umyśle. Gdy odnosił się do swojej osoby jako “Wielkiej Bestii”, mówił w rzeczywistości o kosmicznej sile, jaką jest Chaos, mąż Babalon, którzy w Nowym Eonie stanowią oficerów inicjacji.

Istotne jest tutaj, że Crowley był Bestią 666 w takim samym stopniu, jak każdy inny Magus. To znaczy, że inicjacja na stopień Magusa 9=2 w A.’.A.’. jest w pewnym sensie związana z utożsamieniem się z oficerem inicjacji, jakim jest To Mega Therion. Nie znaczy to, że każdy człowiek na tym stopniu jest Crowleyem, gdyż on sam w istocie nigdy nie uważał się za Bestię, lecz utożsamiał się z tym archetypem i oddawał swoje ciało do jego manifestacji.

Dlatego też Crowley pisał odnośnie Magusa, iż “Nie znaczy to, że w jakimś Eonie tylko jedna osoba może osiągnąć ten Stopień, przynajmniej póki mowa jest o Zakonie. Człowiek może poczynić osobisty postęp równy do tego od “Słowa Eonu”; lecz utożsami się on z obecnym słowem, i użyje swej woli by go dopełnić, aby nie kolidować z dziełem Magusa, który wymówił Słowo Eonu, w którym on żyje.” (“Gwiazda na Horyzoncie”)

Inną ciekawą rzeczą jest, iż V.V.V.V.V., motto Crowleya na stopniu Mistrza Świątyni, początkowo było przez niego postrzegane jako zewnętrzna istota, aż sam nie przekroczył Otchłani i nie uświadomił sobie, że to w istocie on sam, albo raczej jego Zjednoczona Świadomość.

OU MH to motto Crowleya na stopniu Adeptus Exemptus, który, jak napisałem poprzednio, odznacza się funkcją Praemonstratora, czyli głowy fizycznego Zakonu.

Mając powyższe na względzie, należy zmniejszyć oskarżenia o megalomanię, gdyż jak widać Crowley nigdy nie przypisywał sobie żadnych osiągnięć. Każdy z owych stopni traktował jako osobną część swojej jaźni. Z kolei zrozumienie funkcji poszczególnych imion pomoże czytelnikowi zrozumieć “co autor miał na myśli”.


Autor: Frater L.V.X.

Napisz Wiadomość | Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s