Magia Enochiańska cz.3 – Ziemia i Niebo – Enochiana w praktyce

Niebo i Ziemia – Enochiana w praktyce

W poprzedniej części serii o Magii Enochiańskiej przedstawiłem złożoność tego systemu. Tym razem przyjrzymy się jego elementom z nieco innego punktu widzenia. Praktyka Enochiany jest bardzo prosta, ale zanim będę mógł pozwolić wam połączyć swoje ziemskie umysły z istotami sfer niebiańskich, muszę napisać jeszcze kilka objaśnień. Gdy John Dee, który poza funkcją astrologa i doradcy służył królowej Elżbiecie również jako szpieg, próbował wydobyć od aniołów informacje na temat planów panującego wtedy w Polsce króla Zygmunta III Wazy, uzyskał odpowiedź, że istoty niebiańskie postrzegają Ziemię w zupełnie inny od ludzi sposób. Aby czytelnik mógł skutecznie praktykować Magię Enochiańską, bardzo ważne jest, aby zrozumiał, w jaki sposób, z punktu widzenia aniołów, wszystkie rzeczy na Ziemi wiążą się z tymi w Niebie.


91 części Ziemi

Według aniołów, nasz świat dzieli się na 91 części. Z podanych przez anioły informacji wiemy, że każda z tych części posiada osobną nazwę ziemską i osobną niebiańską. Poniżej przedstawiam ich listę. Dodatkowo, każda z nich posiada również przypisane jedno z 12 mitycznych plemion Izraela, panujący rodzaj aniołów oraz ilość ich “dobrych ministrów”. Te informacje nie przydadzą się zbytnio w praktyce, więc nie będę ich tutaj zamieszczać – można je znaleźć w jednej z książek wspomnianych już w poprzednich artykułach. Co ważniejsze, każda z podanych części zawiera swój własny sigil. W jaki sposób się je otrzymuje? Być może część z was zauważyła, że na Wielkiej Tablicy znajdują się też wielkie litery, choć jest ich znacznie mniej niż tych małych. Litery te, jak można się domyślać, to punkt, od którego się zaczyna – pierwsze litery siedmioliterowych niebiańskich nazw danych części Ziemi. Sigil wykreśla się następnie poprzez podążanie po kolejnych literach, aż dojdzie się do ostatniej. Poniżej przedstawiam ilustracje znaków wszystkich części wykreślone na czterech tablicach żywiołów. Żeby było łatwiej – są ponumerowane, jednakże osobom początkującym polecam wydrukować Wielką Tablicę i samemu znaleźć każdą część. Jest to bardzo dobre ćwiczenie przygotowujące.

91 części Ziemi:

Na powyższej tabeli zamieściłem wyłącznie anielskie nazwy. Ziemskie nazewnictwo 91 regionów podane przez anioły nie jest w pełni jasne i wymaga dodatkowych objaśnień, jakich dokonał niejaki Robin E. Cousins. Aby nie przedłużać zbytnio tego tekstu, odsyłam do jego artykułu na ten temat, który można znaleźć we wspomnianej wcześniej wiele razy “Magiji Enochiańskiej” Lona Milo Duquette, w dodatku trzecim.

Sigile na tablicy powietrza:

Sigile na tablicy wody:

Sigile na tablicy ziemi:

Sigile na tablicy ognia:

W zamieszczonej tabeli, jak i na ilustracjach tablic, można zauważyć dodatkowe dwa kolory – czerwony i fioletowy. Użyłem ich, aby zobrazować pewne istotne elementy. Po pierwsze – na tablicach żywiołów jest tylko 88 sigili, czyli trzech brakuje. Należą one do regionów oznaczonych numerami 28, 29 i 30 (w tabeli zaznaczone kolorem fioletowym). Znaki tych trzech części pozyskuje się bowiem z Czarnego Krzyża, który łączy cztery tablice żywiołów. Anioły nakazały Dee zabrać z prawego dolnego rogu tablicy wody literę “L” (która na oryginalnej tablicy była odwrócona w lewą stronę) i dodać ją do słowa EXARPH, tworząc w ten sposób siedmioliterową nazwę 28 regionu. Kolejne nazwy powstały zaś poprzez kombinację kolejnych liter znajdujących się na Czarnym Krzyżu. Sigilami tych trzech części będą zatem: pionowa linia prosta skierowana w dół – dla Lexarph; kąt prosty skierowany w prawą stronę, jak litera “L” – dla Comanan; oraz pozioma linia prosta skierowana w prawo – dla Tabitom. Oczywiście, ze względu na to, że cztery Boskie Imiona żywiołów znajdują się na Czarnym Krzyżu dwukrotnie, można dla każdego z trzech wymienionych regionów stworzyć też drugi wariant sigila, który będzie lustrzanym odbiciem pierwszego.

Kolejną ważną rzeczą są czerwone linie, które z pozostawionych pojedynczych i podwójnych liter tworzą razem imię PARAOAN. Podobnie jak w przypadku litery “L”, były one początkowo odwrócone i nie zostały uwzględnione, gdy przekazywano informacje na temat 91 regionów. Paraoan miał być przypisany do 65 części Ziemi, w której znajduje się Laxdizi. Znaczy to, że w rzeczywistości regionów jest 92, a nie 91. Co ciekawsze jednak, anioł Ave wyrażał się o Paraoan’ie bardzo złowrogo, przypisując mu wartości niszczycielskiego ognia. O czym warto wspomnieć, anielskie nazwy 91/92 części Ziemi to jednocześnie imiona ich władców. Powyższa tabela, wraz z sigilami, tworzy zatem kolejną enochiańską hierarchię duchową. Żeby jednak móc wykorzystać tę wiedzę, musimy najpierw spojrzeć w Niebo.


30 Etyrów

Jak wspomniałem we wstępnej części tej serii, etyry są to niebiańskie sfery, a ich liczba wynosi 30. 91 części Ziemi jest przyporządkowanych do tych 30 etyrów w prosty sposób. Mianowicie, najniższy (trzydziesty) etyr – TEX – zawiera w sobie cztery części: 91, 90, 89 i 88, natomiast każdy kolejny wzwyż zawiera po 3 następne części. Czyli najwyższy etyr – LIL – obejmuje region 1, 2 i 3. Daje to zatem po trzech władców na każdy etyr z wyjątkiem TEX’u. Jak napisałem w pierwszym artykule, do zwiedzania etyrów służy 19 zew, w którego pierwszej linijce, po słowach “Madriax ds praf” oraz przed “chis Micaolz saanir caosgo…” wrzuca się nazwę etyru. Czyli, np. dla etyru TEX zew dziewiętnasty zaczynałby się tak: “Madriax ds praf TEX chis Micaolz saanir caosgo…”. I to właściwie wszystko, co mówią o etyrach anioły w dziennikach Dee. Po podaniu nazw tych sfer niebiańskich (które znajdują się na ilustracji powyżej), anioły pożegnały Dee i tym samym ukończone zostało pozyskiwanie systemu Magii Enochiańskiej. I co my mamy z tym zrobić? Anioł Ilemese powiedział: “Tam znajduje się wszystko” – czy to znaczy, że w etyrach znajdziemy całą wiedzę o tym systemie? Być może. Z moich doświadczeń wynika, że jak najbardziej możliwe jest dowiedzenie się wielu różnych rzeczy. Wystarczy usiąść lub położyć się wygodnie, rozluźnić się, oczyścić umysł i przeczytać na głos zew, raz lub dwa razy. I to wszystko. Teraz już tylko zamykasz oczy i oddajesz się podróży poprzez dziwne wizje w innym wymiarze.

Zwiedzając etyry napotkasz różne symbole, które będą zależne od twojej własnej psyche. Będą one ukazywać (mniej lub bardziej bezpośrednio), co musisz zrobić, aby posunąć się na przód w rozwoju. Musisz jednak pamiętać, że nie należy opierać się wizjom. Jeśli coś będzie cię chciało zjeść – pozwól mu. Jeśli ktoś będzie cię gonić – daj się złapać. Gdy znajdziesz drzwi – otwórz je. Niech wszystko dzieje się w swoim rytmie. Praktykę tę powinno się zaczynać od najniższego etyru – TEX, a następnie wspinać się w górę, aż napotka się jakąś barierę. Etyry określają poziom naszej świadomości, więc jeśli ktoś jest na poziomie 20, nie wejdzie wyżej, dopóki go nie opanuje. Jeśli ktoś, kto nie jest gotowy, na siłę spróbuje wejść wyżej, to nie otrzyma wizji, bądź będą one bardzo krótkie i niezrozumiałe. Należy rozwijać się stopniowo. Gdy napotkasz barierę, powtarzaj operację związaną z tym etyrem codziennie, aż w końcu zrozumiesz lekcję i uda ci się przejść dalej. W ten sposób można wykorzystać Magię Enochiańską do samorozwoju i osiągnięcia Boskości. Według adeptów Złotego Brzasku, dziesiąte niebiosa korespondują z duchem (to wyjaśnia, dlaczego imiona władców w ZAX uzyskuje się z Czarnego Krzyża), a więc, zwiedzając je, przekracza się Otchłań. Jest to prawdopodobnie najszybszy sposób, aby tego dokonać.


Zewy a Tablice

Zakon Złotego Brzasku dokonał wiele interpretacji systemu otrzymanego przez Dee. Jedną z najbardziej istotnych, a jednocześnie najbardziej krytykowanych, było przypisanie 18 zewów do tablic. Niektórym bardzo się to nie podoba, ale moim zdaniem to jedno z najważniejszych dokonań tego zakonu. Anioły nie powiedziały nic na temat zewów. Podały tylko ich treść i tłumaczenia, co samo w sobie nie daje żadnych praktycznych zastosowań. Niektórzy próbują samodzielnie interpretować zewy na podstawie otrzymanych przekładów, aczkolwiek nie widzę w tym większego sensu. W moim przypadku system wypracowany przez Złoty Brzask sprawdza się znakomicie. Przejdźmy jednak do sedna. Złoty Brzask powiązał 2 pierwsze zewy z Tablicą Zjednoczenia i kolejne 16 z Wielką Tablicą. Czyli, gdy przyzywamy anioły z danej tablicy, najpierw aktywujemy ją poprzez recytację związanego z nią zewu. Jest to bardzo logiczny system i świetnie działa w praktyce.

Aby ułatwić wam rozumienie działania zewów, ułożyłem je w trzy grupy. Pierwsza grupa dotyczy żywiołu ducha, więc i Tablicy Zjednoczenia. Grupa druga to zewy służące do aktywacji tablic żywiołów. Natomiast w grupie trzeciej znajdują się zewy służące do aktywacji ćwiartek. Poniżej rozpiska.

Grupa 1 – Tablica Zjednoczenia:
Zew 1 – Służy do aktywacji Tablicy Zjednoczenia. Recytuje się go przed ewokacją aniołów w niej zawartych (EXARP, HCOMA, BITOM, XCAI, PAAM, AONT itp.).
Zew 2 – Recytuje się go po zewie 1. Służy do przywołania anioła EHNB, który jest najwyższym imieniem w całej anielskiej hierarchii. Niektórzy uważają, że EHNB to enochiański odpowiednik kabalistycznego Metatrona.

Grupa 2 – tablice żywiołów:
Zew 3 – aktywacja tablicy powietrza.
Zew 4 – aktywacja tablicy wody.
Zew 5 – aktywacja tablicy ziemi.
Zew 6 – aktywacja tablicy ognia.

Każdy z tych zewów można stosować po zewach 1 i 2 lub jako pierwszy w całej operacji. Zewy te aktywują nie tylko całe tablice, ale też ich rodzime ćwiartki, czyli zew 3 aktywuje tablicę powietrza i ćwiartkę powietrza. Zew 5 aktywuje tablicę ziemi i ćwiartkę ziemi. Itp.

Grupa 3 – ćwiartki żywiołów:
Zew 7 – aktywacja ćwiartki wody tablicy powietrza.
Zew 8 – aktywacja ćwiartki ziemi tablicy powietrza.
Zew 9 – aktywacja ćwiartki ognia tablicy powietrza.

Zew 10 – aktywacja ćwiartki powietrza tablicy wody.
Zew 11 – aktywacja ćwiartki ziemi tablicy wody.
Zew 12 – aktywacja ćwiartki ognia tablicy wody.

Zew 13 – aktywacja ćwiartki powietrza tablicy ziemi.
Zew 14 – aktywacja ćwiartki wody tablicy ziemi.
Zew 15 – aktywacja ćwiartki ognia tablicy ziemi.

Zew 16 – aktywacja ćwiartki powietrza tablicy ognia.
Zew 17 – aktywacja ćwiartki wody tablicy ognia.
Zew 18 – aktywacja ćwiartki ziemi tablicy ognia.

Zewów tych używa się po zewach z grupy drugiej. Np. jeśli chcemy ewokować ducha z ćwiartki wody tablicy powietrza, to recytujemy najpierw zew 3, a potem zew 7. Ale gdy przywołujemy ducha z ćwiartki ziemi tablicy ziemi, wystarczy już sam zew 5.

Jak widać, jest to bardzo proste. Zanim jednak przejdę dalej, napiszę jeszcze kilka słów o wymowie. Wiele osób studiuje dzienniki Dee miesiącami, aby nauczyć się poprawnej wymowy zewów. Praktyka jednak potwierdza, że to nie jest do niczego potrzebne. Nieważne jak bardzo kaleczy się ten język, zewy tak czy siak działają! Oczywiście, jeśli chcesz, możesz szlifować swoją wymowę enochiańskiego. Ale nie powinno cię to powstrzymywać od praktyki. Wymawiaj zewy tak, jak jest ci wygodnie. Podkreślam – wygodnie. Jeśli będziesz sobie łamać na nich język, to negatywnie wpłynie to na skupienie i rozluźnienie. Może kiedyś opiszę jeszcze różne sposoby wymowy enochiańskiego, ale teraz wróćmy do tematu praktyki.


Enochiańska taumaturgia

Poznaliśmy już, w jaki sposób zgłębiać duchowe sfery i rozwijać swoją świadomość. Jednak, czasem rozwój duchowy wymaga pewnych zmian w świecie fizycznym. Aby zachować harmonię, trzeba wpływać magicznie na otaczającą nas rzeczywistość. Posłużą nam w tym anioły z hierarchii Wielkiej Tablicy. Wobec tego, enochiańską operację magiczną można podzielić na trzy części:
1. Aktywacja tablic odpowiednimi zewami.
2. Ewokacja ducha.
3. Wydanie polecenia i odesłanie.

Ad 1. Operację najlepiej jest rozpocząć jakimś standardowym odpędzaniem (np. ryt pentagramu i heksagramu) lub oczyszczeniem umysłu poprzez medytację. Poza tym, wyżej opisałem już, w jaki sposób poszczególne zewy aktywują odpowiednie tablice, więc od razu przejdziemy do punktu drugiego.

Ad 2. W różnych systemach ewokacji najczęściej przywoływało się siły niższe powołując się na siły wyższe. Ten sam mechanizm wykorzystujemy w ewokacji enochiańskiej. Wobec tego, w każdej formie przywołania, należy zawsze zaczynać od góry hierarchii. Czyli:

A) Najpierw przywołujemy Boskie Imię z Tablicy Zjednoczenia (EXARP, HCOMA, NANTA, lub BITOM), które włada wybraną przez nas tablicą żywiołu.
B) Następnie, podporządkowujemy sobie to enochiańskie Bóstwo poprzez potrójne imię Boga (np. ORO IBAH AOZPI, MPH ARSL GAIOL itp.).
C) Następnie, przywołujemy solarnego króla odpowiedniej tablicy (np. RAAGIOS, ICZHIHL itp.).*
D) Następnie, przywołujemy sześciu starców (np. AAETPIO, HABIORO itp.).**
E) Następnie, przywołujemy księcia ćwiartki (np. RIZOD, NAAGN, BVUDA itp.).*
F) Następnie, przywołujemy dwóch aniołów z krzyża kalwaryjskiego (np. IDOIGO i ARDZA, ANGPOI i UNNAX itp.).
G) Następnie, przywołujemy cheruba (np. ZIZA, RZLA, TDIM, lub ich permutacje i inne tym podobne).*
H) Na koniec – przywołujemy jednego z aniołów służebnych (np. AIRA, CZNS, OMGG itp.) lub aniołów z pionowych kolumn ćwiartki (BAORI, PMSIS, ASTSD itp.) i wydajemy mu polecenie.

* – Jeśli ta istota była celem naszej praktyki, kończymy w tym miejscu.
** – Gdy celem naszej operacji jest tylko jeden z sześciu starców, to nie musimy przywoływać pozostałej piątki.

Wyjątki od powyższej operacji stanowią dwa przypadki:
– Przywołanie Wielkiego Króla Elementów. Aby tego dokonać, ewokujemy tylko istoty z punktów A i B, po czym od razu przywołujemy Wielkiego Króla.
– Ewokacja kakodemonów. W tym wypadku, po ewokacji służebnego anioła, który znajduje się w hierarchii nad danym kakodemonem, przywołujemy dwa odwrócone imiona z kalwaryjskiego krzyża i wtedy dopiero wołamy imię kakodemona.
Uprzedzam jednak, że oba te wyjątki to praktyki zaawansowane i odradzam osobom początkującym zabieranie się za nie.

Powyższą hierarchiczną ewokację można wykonać normalnie, układając samemu treść zaklęcia. Może być ona we własnym języku, ale można też stworzyć zaklęcie w języku enochiańskim. Obecnie jest wiele różnych słowników enochiańskio-angielskich. Polecam zapoznać się z “Complete Enochian Dictionary” Donalda Laylocka, który z pośród czytanych przeze mnie jest najlepszy. Można też skorzystać z gotowego tekstu, takiego jak np. opisany przez Lona Milo Duquette w “Magiji Enochiańskiej”. Osobiście korzystam z inwokacji Lona i świetnie się sprawdza, dlatego też zamieszczam ją poniżej.

Wersja polska:
Inwokuję cię i poruszam tobą, o, duchu (imię anioła docelowego).
Mając nad tobą władzę, dzięki mocy Najwyższego, nakazuję ci, abyś przybył i był mi posłuszny!
W imię (Najwyższe imię z Tablicy Zjednoczenia; np. EXARP, HCOMA itp.);
a także w imię (potrójne imię Boga tablicy żywiołu),
oraz w imię (imię solarnego króla tablicy żywiołu),
oraz w imię (imiona sześciu starców tablicy żywiołów)
oraz w imię…
oraz w imię…
oraz w imię… (wypowiadasz tyle imion w hierarchii, ile będziesz musiał),
inwokuję cię i poruszam tobą, o, duchu (imię anioła docelowego).

Wersja enochiańska: (polecam nauczyć się jej na pamięć)
Ol vinu od zacam, Ils gah (imię anioła docelowego),
Od lansh vors gi Iad, gohus pugo ils niiso od darbs!
Dooiap (Najwyższe imię z Tablicy Zjednoczenia; np. EXARP, HCOMA itp.);
od dooiap (potrójne imię Boga tablicy żywiołu),
od dooiap (imię solarnego króla tablicy żywiołu),
od dooiap (imiona sześciu starców tablicy żywiołów),
od dooiap…
od dooiap…
od dooiap… (wypowiadasz tyle imion w hierarchii, ile będziesz musiał),
Ol vinu od zacam, Ils gah (imię anioła docelowego).

Ad 3. Teraz, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wystarczy już tylko zamknąć oczy (choć to nie jest konieczne, gdy jest się wyćwiczonym) lub spojrzeć w swoje magiczne zwierciadło i poddać się wizji ukazujących ci się aniołów. Zwróć się wtedy ponownie do tego, którego chcesz przywołać i przywitaj się. Zadaj mu pytania kontrolne, aby upewnić się, że masz do czynienia z właściwą istotą. Zapytaj się o co chcesz lub wydaj polecenie, a następnie pożegnaj go i zakończ rytuał jakimś rytem odpędzającym. Koniec.


Funkcje enochiańskich istot

W poprzednim artykule opisałem enochiańską hierarchię i otrzymywanie imion aniołów z tablic. Tym razem skupię się na funkcji poszczególnych grup. Anioły w tym okresie wyrażały się bardzo przejrzyście, dlatego tam, gdzie będzie to możliwe, posłużę się przy tym cytatami z “True and Faithful Relations”.

Bóstwa z Tablicy Zjednoczenia – w zależności od związanego z nimi żywiołu, posiadają sporą wiedzę w różnych sferach życia. Mogą posłużyć do dywinacji, zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość.

Solarny Król – anioły nie zdradziły wiele na temat króla, ale najprawdopodobniej posiada on taką moc jak seniorzy, tyle że w obrębie Słońca. Jest jednak inna ciekawostka związana z imieniem króla. W poprzednim artykule pokazałem, że można otrzymać dwa różne imiona króla, zależnie od tego, na jakiej literze skończymy jego imię. Podczas operacji 25 czerwca 1584r., anioł Ave powiedział:

Możecie otrzymać BATAIVA lub BATAIVH. Musicie wybrać tylko jedną, albo A, albo H. A – przyjazny, a H – skrajnie przepisowy.

Odnosi się to do dwóch wersji króla: jeden miłosierny, a drugi surowy. Każda wersja ma zatem swoją nieco odrębną funkcję.

Sześciu seniorów – 26 czerwca 1584 r., Ave powiedział o seniorach tak:

sześciu seniorów: którzy dają wiedzę o sprawach ludzkich i boskich, w zależności od ich natury: na wschodzie jednego typu, na zachodzie innego, i tak samo z resztą

Czyli, senior Marsa tablicy ognia będzie posiadać wiedzę z zakresu Marsa pod wpływem ognia.

Cheruby
Cheruby mają inne umiejętności, w zależności od ćwiartki, w której się znajdują.
– Ćwiartki powietrza – “Mieszanie naturalnych substancji leży w gestii czterech aniołów nad pierwszym krzyżem.”
– Ćwiartki wody – “Po drugie, przenoszenie z miejsca na miejsce, które leży w gestii aniołów drugiego krzyża.”
– Ćwiartki ziemi – “Po trzecie, wszystkie formy sztuki i rzemiosła należą do aniołów trzeciego krzyża.”
– Ćwiartki ognia – “Nie ma takiego (…) człowieka na Ziemi, którego nadania imienia, trwania, i końca, nie ma w tych Tablicach.”

Anioły służące
Anioły służące, tak samo jak cheruby, mają inne umiejętności, w zależności od ćwiartki, w której się znajdują
– Ćwiartki powietrza – “Pierwsze spośród każdej czwórki, są krzyżami od uzdrawiania.”
– Ćwiartki wody – “Mają moc dotyczącą Metali, znajdywania ich, mieszania i ich zastosowań.”
– Ćwiartki ziemi – “Trzeci krzyż jest krzyżem transformacji.”
– Ćwiartki ognia – “Czwarty jest krzyż stworzeń żyjących w Żywiołach, jak wy to mówicie.
Pierwszy anioł powietrza.
Drugi – wody.
Trzeci – ziemi.
Czwarty – życia, lub ognia rzeczy, które żyją.”

Należy pamiętać, że chodzi tu o ćwiartki, a nie tablice. Czyli aniołów od uzdrawiania znajdziemy w ćwiartkach powietrza we wszystkich czterech tablicach. Ludzie często to mylą, dlatego chciałem to podkreślić. Jeśli chodzi o istoty z krzyżów kalwaryjskich oraz potrójne imiona Boga, to ich funkcje opisałem już wcześniej, więc nie będę się powtarzał. W każdym razie, to już wszystko z tego, co anioły mówiły o “mocach” istot enochiańskich. Cała reszta to własna interpretacja i osobiste doświadczenia. System ten pełen jest zagadek, które aż proszą się, aby je rozwiązać. Na co więc czekasz? Masz już całą potrzebną wiedzę do połączenia Ziemi i Nieba, więc bierz się do roboty!


Autor: Frater L.V.X.
Pierwszy raz opublikowano: 31.08.2014
Edycja: 17.02.2016

Napisz Wiadomość | Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s