Magia Enochiańska cz.2 – Enochiańska Hierarchia

Enochiańska Hierarchia

W systemie Magii Enochiańskiej istnieje kilka różnych hierarchii anielskich, ale postanowiłem na razie skupić się na jednej. Jest to hierarchia zaprezentowana na Wielkiej Tablicy. Nim przejdę do opisów, chciałbym podkreślić, że istnieją dwie wersje Wielkiej Tablicy: jedna z 1584 roku i druga z 1587 roku (Tabula Recensa), która miała być poprawioną wersją pierwszej. Nie różnią się one bardzo, ale jest to jednak ważna informacja dla praktyka. Temat rozwinę nieco później, a poniżej przedstawiam nowszą (poprawioną) Wielką Tablicę.

Jak widać, jest to dosyć skomplikowana tabela. Pozyskiwanie z niej imion nie należy do rzeczy prostych, dlatego aby ułatwić zrozumienie, przygotowałem specjalne ilustracje. Tak duża ilość obrazów na tej stronie może nie wyglądać zbyt dobrze, a poza tym, po jakimś czasie mogą one zniknąć, dlatego przygotowałem też wersję w formacie pdf, aby czytelnik nie utracił tak istotnej pomocy. Do pobrania tutaj.


Budowa tablicy

Jak widać na powyższej ilustracji, Wielka Tablica to prostokąt 25×27, składający się z małych kwadratów z pojedynczymi literami. Na środku tablicy widać tzw. Czarny Krzyż, który rozciągając się do jej granic, dzieli ją na cztery równe części.


Każda z tych czterech części to osobna tablica. Nazywa się je też Strażnicami (Watchtower) lub tablicami żywiołów. W swoim dzienniku Dee nigdy nie wspomniał, żeby miały one być powiązane z czterema elementami. Zrobił to dopiero Zakon Złotego Brzasku. Jak widać na kolorowej ilustracji u samej góry, lewa górna tablica jest przyporządkowana do żywiołu powietrza (kolor żółty); prawa górna do wody (niebieski); lewa dolna do ziemi (czarny), a prawa dolna do ognia (czerwony). Współcześnie wiele purystów oburza powiązanie ich z żywiołami, ale uważam to za zachowanie bezpodstawne. Z innych dzieł Dee wynika, że dobrze znał on koncepcję czterech elementów i niewątpliwie sam zauważył analogie między nimi a tablicami. Spora część zapisków Dee została też utracona, więc nie mamy pewności, czy po ukończeniu spisywania systemu sam nie dokonał takich przyporządkowań. Jaka by jednak prawda nie była, schemat żywiołów świetnie sprawdza się w przypadku Wielkiej Tablicy, dlatego zastosuję go w swoich artykułach.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej czterem tablicom. Jak widać na powyższych ilustracjach, na ich środku również znajdują się krzyże (na szarej ilustracji wyróżnione kolorem białym). Krzyż ten składa się z trzech linii: 2 pionowych i jednej poziomej. Lewa pionowa linia nazywa się Linią Ojca. Prawa pionowa to z kolei Linia Syna. Pozioma belka krzyża nazwana została natomiast Linią Ducha Świętego. Jeżeli rzygasz już tą chrześcijańską symboliką, to ten system nie jest dla ciebie. To jeszcze nie koniec. Centralne krzyże na tablicach żywiołów dzielą je ponownie na cztery części, co daje w sumie 16 ćwiartek.


Na każdej ćwiartce znajdują się krzyże kalwaryjskie, czyli męczeńskie (zwane też “sefirotycznymi”). Ćwiartki te zatem symbolizują służbę Jezusa wobec Boga. Jak się przekonacie w dalszej części artykułu, to właśnie w ćwiartkach znajdują się imiona aniołów służebnych. Teraz chciałbym jednak zwrócić uwagę na coś innego. Mianowicie, każda z ćwiartek również jest przyporządkowana do żywiołów. Mamy zatem cztery żywioły wewnątrz Wielkiej Tablicy i po cztery kolejne żywioły wewnątrz każdego żywiołu. Skomplikowane? Wcale nie. Wystarczy, pokolorować tablicę i wszystko wygląda bardzo przystępnie. Żywioły ćwiartek są ustalone na tej samej zasadzie, co żywioły tablic. Zatem, lewa górna ćwiartka to powietrze, prawa górna to woda, lewa dolna – ziemia i ogień w dolnej prawej.


Dzięki takiemu podziałowi mamy w sumie 16 żywiołów:
– powietrze powietrza;
– woda powietrza;
– ziemia powietrza;
– ogień powietrza;
– powietrze wody;
– woda wody;
– ziemia wody;
– ogień wody;
– powietrze ziemi;
– woda ziemi;
– ziemia ziemi;
– ogień ziemi;
– powietrze ognia;
– woda ognia;
– ziemia ognia;
– ogień ognia.
Ale to nie wszystko. Krzyże nie zostały pokolorowane, bowiem reprezentują one piąty żywioł – ducha (eter), który również manifestuje się we wszystkich czterech żywiołach. Mamy więc nie tylko ducha ognia, ziemi, wody i powietrza, ale też ducha każdej pojedynczej ćwiartki, czyli ducha ognia ognia, ducha powietrza ziemi, ducha wody ognia itp. Przyjrzyjmy się temu bliżej.


Tablica Zjednoczenia

Na Czarnym Krzyżu w centrum Wielkiej Tablicy widnieją cztery imiona (powtórzone dwa razy): EXARP, HCOMA, NANTA i BITOM. Są to cztery enochiańskie Boskie Imiona (lub bóstwa), które władają tablicami żywiołów. Z tych 20 liter została natomiast skonstruowana tabela 4×5, zwana Tablicą Zjednoczenia, albowiem zawiera ona w sobie całą Wielką Tablicę.

Jak można się domyślać po kolorach, EXARP rządzi tablicą powietrza, HCOMA tablicą wody, NANTA tablicą ziemi, a BITOM – ognia. Jest to jednak nieco bardziej skomplikowane. Gdy weźmiemy te Boskie Imiona pod lupę, widzimy, że ich pierwsze litery są przypisane do ducha, a każda kolejna do jednego z czterech żywiołów. Przykładowo, E z EXARP rządzi całą tablicą powietrza, bowiem jest przypisany do jej elementu ducha. X z EXARP odpowiada z kolei ćwiartce powietrza w tablicy powietrza. I tak samo jest w przypadku A, R oraz P, które rządzą kolejno wodą powietrza, ziemią powietrza i ogniem powietrza. Oczywiście to samo dotyczy wszystkich pozostałych imion z Tablicy Zjednoczenia, co ilustruje poniższy obraz.


Nim przejdę dalej, chciałbym poruszyć jeszcze jeden ważny temat. Niewątpliwie, bardziej spostrzegawcza część z was zauważyła, że niektóre litery na Tablicy Zjednoczenia powtarzają się. Więc jak to jest? Litera “A” raz jest wodą powietrza, raz ogniem wody, a jeszcze innym razem ogniem ziemi? Nie. Aby lepiej się temu przyjrzeć, wtajemniczę was w kolejny dodatek Zakonu Złotego Brzasku, a mianowicie – ścięte piramidy. Jak widać na poniższej ilustracji, każda litera tablicy ma cztery różne atrybucje (4 ściany piramidy). Wobec tego, każda z nich jest unikalnym jednoliterowym aniołem.


Wizja Kelley’ego i pozyskiwanie imion z tablic

Letniego poranka, gdy Kelley sobie smacznie spał, przybył do niego anioł Ave i budząc go wywołał u niego wizję. W wizji tej zobaczył cztery zamki, z bram których wyłaniały się kolorowe tkaniny (każda w innym kolorze). Są to oczywiście nasze cztery tablice żywiołów. Następnie z zamków zaczęły wychodzić różne postacie. Najpierw wyszła czwórka trębaczy (po jednym z każdego zamku). Tymi grajkami są cztery enochiańskie pieczęcie, które symbolizują cztery tablice, a które otrzymali Dee i Kelley. Z kolei, z pomocą tych pieczęci i Sigillum Dei Aemeth, Zakon Złotego Brzasku skonstruował imiona czterech Wielkich Królów Elementów. Metodę pozyskiwania imion z Sigillum opiszę innym razem, tymczasem poniżej ilustracja przedstawiająca 4 pieczęci i odpowiadające im imiona królów tablic.


Za czterema trębaczami z zamków wyszły po 3 postacie dzierżące chorągwie, których natura to “3, 4 i 5”. Oznacza to potrójne imię Boga. Jak pokazuje ilustracja poniżej, imię to pozyskuje się poprzez czytanie od lewej kolejno trzech, czterech i pięciu liter znajdujących się na poziomej belce centralnego krzyża w tablicach żywiołów. Czyli, przykładowo, w tablicy powietrza będzie to ORO IBAH AOZPI, zaś w tablicy wody – MPH ARSL GAIOL. Te potrójne imiona panują nad Boskimi Imionami z Tablicy Zjednoczenia, więc i nad tablicami żywiołów.


Kolejnymi postaciami, jakie pojawiły się w wizji Kelley’ego było 6 seniorów (przy czym, należy pamiętać, że liczba ta odnosi się do jednego zamku, więc w sumie seniorów jest 24). Zostali oni przypisani do 6 planet i mają oni we władaniu powiązane z nimi sfery życiowe. Jednocześnie, ze względu na dużą inteligencję, są oni świetnymi źródłami wiedzy korespondującej z ich planetami. Ich imiona wyodrębnia się tak jak wcześniej – z centralnego krzyża w tablicach żywiołów, zaczynając od jego środka, idąc 7 liter w jednym z 6 kierunków. Na przykład, imię starca Jowisza w tablicy wody to SAIINOU, imię starca Saturna w tablicy ognia brzmi ARINNAP, a senior Marsa z tej samej tablicy będzie się nazywać AAETPIO. Należy pamiętać, że imiona seniorów/starców zawsze mają 7 liter. Poniżej ilustracja ukazująca jak tworzyć imiona istot poszczególnych planet.


Zaraz za szóstką starców podążał król. Aby nie mylić królów z Wielkimi Królami Elementów, nazywa się ich czasem “solarnymi”, wszak reprezentują oni astrologiczne Słońce. Ich imiona otrzymuje się poprzez spiralne okrążenie środka krzyża, zaczynając od litery na lewo od środka, idąc według ruchu wskazówek zegara. [To centralne położenie jest o tyle ciekawe, że w czasach spisywania tego magicznego systemu panowała teoria geocentryczna. Nawet Dee opisał swoją “Monadę Hieroglificzną” w oparciu, że wszystkie planety (w tym Słońce) krążą wokół Ziemi.] Tak jak poprzednio, jego imię powinno mieć 7 liter, co tworzy małe komplikacje, bowiem można je wtedy stworzyć na dwa sposoby – jak pokazują ilustracje poniżej. Wtedy np. solarny król tablicy wody może mieć na imię albo RAAGIOS albo RAAGIOL. Istnieje też wersja z 8-literowym imieniem króla, wtedy imię króla wody brzmiałoby RAAGIOSL. Wydaje się to logiczne, bowiem istnieje w enochiańskiej hierarchii niepisana zasada, że dłuższe imię to i większa inteligencja istoty. A przecież król powinien mieć przewagę nad podległymi mu seniorami.

krol 1 i 2

Rzadko się o tym wspomina, ale za królem szło pięciu książąt. Zazwyczaj pomija się ten element, zamiast tego skupiając się na następnych w kolejności pięciu krzyżach (jednym większym i czterema mniejszymi, na których znajdywało się po 10 twarzy “jakby-ludzkich”, które Złoty Brzask przypisał później do 10 sefirot Drzewa Życia – stąd nazwa “krzyże sefirotyczne”). A przecież te krzyże nie są niczym specjalnym – to centralny krzyż i cztery kalwaryjskie, które widać na każdej z czterech tablic. Być może wiele osób ignoruje istotę książąt dlatego, że pozyskuje się ich imiona ruchem spiralnym z krzyży kalwaryjskich, podczas gdy są tylko cztery takie w każdej tablicy. Gdzie zatem zaginął piąty książę? Niektórzy twierdzą, że jest nim siedmioliterowa wariacja imienia solarnego króla, jednakże według tego, co napisałem wcześniej o dwóch formach imienia króla, mielibyśmy ich wtedy sześciu. Jakby nie było, wciąż możemy zlokalizować czwórkę. Przykładem niech będą imiona książąt z tablicy ziemi: NAAGN, OADAN, RAIAB oraz LOIMP. Kim jest piąty książę? Pozostaje to jedną z wielu zagadek Magii Enochiańskiej.


Na końcu całej tej drobnej armii szło “szesnastu dyspozytorów”. Powszechnie przyjęło się, że są to tzw. anioły służebne, których imiona znajdują się w horyzontalnej linii pod poziomą belką kalwaryjskiego krzyża. Przykładowo, w ćwiartce powietrza tablicy powietrza czwórka służebnych aniołów to: CZNS, TOTT, SIAS i FMND. Można też wydłużyć te imiona o cząstkę ducha z pionowej belki sefirotycznego krzyża, dodając im tym samym inteligencji. Ich imiona brzmiałyby wtedy tak: CZONS, TOITT, SIGAS i FMOND.


Takie wydłużanie imion okazuje się być bardzo praktyczne, albowiem braki intelektualne przejawiają już nawet czteroliterowe istoty enochiańskie, co czyni je dosyć trudnymi w kontakcie. Z założenia, anioły te mają wykonywać polecenia, więc ta inteligencja nie jest im aż tak potrzebna, jednakowoż zważając na bezpieczeństwo swoje i innych lepiej rozmawiać z pięcioliterową istotą. Choćby dla głupiej pewności, że dobrze zrozumie zlecone mu zadanie. Metodę przyzywania aniołów napiszę w jednym z przyszłych artykułów, tymczasem ważne jest, aby czytelnik wiedział o dwóch aniołach, które kontrolują ćwiartki tablic. Ich imiona pozyskuje się z pionowych (z góry na dół) i poziomych (z lewa na prawo) linii kalwaryjskich krzyży. Anioł z pionowej belki (na poniższej ilustracji oznaczony cyfrą 1) służy do przywoływania aniołów służebnych, natomiast anioł z belki poziomej (oznaczonej cyfrą 2) do wydawania im poleceń. Czyli, jeśli chcesz np. przywołać anioła TO(G)CO (lub jakiegokolwiek innego z ćwiartki powietrza tablicy wody), powołujesz się na sześcioliterowe imię OLGOTA, zaś do wydawania mu poleceń powołujesz się na pięcioliterowe imię AALCO. W innym przykładzie, przywołując anioła SIOSP, z ćwiartki ognia tablicy ognia, powołujesz się na imiona RZIONR i NRZFM.


Sprawa 16 dyspozytorów nie jest jednak taka prosta. Wewnątrz ćwiartek istnieje jeszcze wiele innych aniołów. Za przykład mogą posłużyć cheruby – anioły (rządzące wszystkimi innymi aniołami w ćwiartkach), których imiona znajdują się nad poziomą belką kalwaryjskich krzyży. Pozornie wydaje się, że imion tych jest przecież tylko czwórka na całą tablicę żywiołu (po jedno na ćwiartkę). Dochodzi tu jednak kolejny mechanizm pozyskiwania imion z tablic, a mianowicie – permutacje. Każde imię można bowiem zapisać w czterech różnych formach. Tak dla przykładu weźmy cheruba z ćwiartki wody tablicy ziemi, którego imię podstawowe brzmi PHRA. Jeśli zaczniemy to imię od drugiej litery, przenosząc pierwszą na koniec, otrzymujemy imię HRAP. I tak samo przesuwając początkową literę o jeden do przodu uzyskujemy imiona RAPH i APHR. Innym przykładem może być cherub ziemi powietrza, którego imię TNBR można przekształcić również w NBRT, BRTN oraz RTNB.

4cheruby

Oczywiście, tak jak w przypadku aniołów służebnych, można i tutaj dodać aniołowi kompetencji poprzez wrzucenie do środka litery z pionowej belki krzyża. Wtedy wymieniony wyżej TNBR w czterech wariacjach wyglądałby tak: TNABR, NBART, BRATN i RTANB. Ale to nie jedyna forma “ulepszania” aniołów. Jeśli przyjrzycie się Czarnemu Krzyżowi, zauważycie, że Boskie Imiona z Tablicy Zjednoczenia, które się na nim znajdują, są ułożone w charakterystyczny sposób. Nie jest to przypadkowe rozłożenie. Jak widać, litery imion Boga leżą w linii z imionami czteroliterowych cherubów i aniołów służebnych. Anioły powiedziały, że możemy dodać te litery z Czarnego Krzyża do imion aniołów w ich linii. Czyli, literę “E” z imienia EXARP możemy dodać do imion cherubów powietrza powietrza, wody powietrza, powietrza wody i wody wody. Np. cherub powietrza powietrza RZLA po dodaniu litery E zmienia się w ERZLA. A można dodać do niego jeszcze literę z krzyża kalwaryjskiego, co daje imię ERZILA. Innym przykładem może być służebny anioł powietrza ognia, którego imię APST możemy zmienić w OAPST lub APLST oraz OAPLST Dzięki powyższym operacjom możemy czteroliterowego anioła przetransformować w nawet sześcioliterowego, co jest naprawdę dużym awansem, biorąc pod uwagę to, że seniorzy mają imiona siedmioliterowe. O czym jeszcze warto tutaj wspomnieć, to to, że gdy anioły dyktowały owe metody, Dee i Kelley posiadali jeszcze starą wersję Wielkiej Tablicy, dlatego niektórzy twierdzą, że to właśnie jej powinno się używać przy wyżej opisanych działaniach. A różnice mogą być naprawdę duże. Choćby ze względu na to, że tablice wody, ziemi i ognia w wersji z 1584 były ze sobą zamienione miejscami. Wyobraź sobie, jak wielkie zmiany wprowadza to w dodawaniu liter z Czarnego Krzyża. Moim skromnym zdaniem, nie ma to jednak większego znaczenia. Gdyby do tej metody konieczna była starsza Wielka Tablica, to anioły nie podałyby takiego samego układu liter na Czarnym Krzyżu w jej nowej wersji.

Jest jeszcze jedna, choć ciesząca się znacznie mniejszą popularnością wersja 16 dyspozytorów. Mianowicie, poprzez czytanie liter z ćwiartek w liniach pionowych (jak na ilustracji poniżej). W ten sposób otrzymujemy imiona tzw. większych aniołów rządzących. Nazwa ta pasuje tylko częściowo, bo choć są one w hierarchii ponad aniołami służebnymi, to wciąż nad sobą mają cherubów, nie wspominając już o aniołach z krzyża sefirotycznego. Za przykład podam anioła C(Z)APOR z ćwiartki ziemi tablicy ziemi. Jeśli chodzi o te anioły, tu również można dodać literę z poziomej belki krzyża kalwaryjskiego. Aczkolwiek sprawa z Czarnym Krzyżem ma się już mniej jasno. Według jednej wersji, na początek imienia dodajemy literę z Tablicy Zjednoczenia, która rządzi daną ćwiartką, czyli np. dla ognia ognia będzie to litera M z BITOM. Inna wersja podaje, że każdy jeden z większych aniołów rządzących danej ćwiartki ma naturę innego żywiołu. Od lewej jest to kolejno: powietrze, woda, ziemia i ogień (czyli ta sama kolejność, jaką wykorzystuje się wszędzie indziej w tym systemie). Wtedy anioł MPNIX (z ćwiartki ziemi tablicy wody) będzie zmieniony w CMPNIX, a nie w MMPNIX – jak byłoby w przypadku pierwszej wersji. Najlogiczniejsze wydaje się jednak dodanie liter z poziomej belki Czarnego Krzyża, czyli np. MPNIX zmieni się w NMPNIX. Jak widać, system Magii Enochiańskiej w wielu miejscach daje swobodę w interpretacji.


Ważną uwagą jest też to, że powyższe metody permutacji możemy wykorzystać również w imionach z Tablicy Zjednoczenia. Przykładowo, EXARP to duchowy wariant powietrznego imienia Boga. Ale można też wyodrębnić warianty czterech żywiołów. Wtedy mamy powietrzny wariant powietrza – XARPE; wodny wariant powietrza – ARPEX; ziemny wariant powietrza – RPEXA; oraz ognisty wariant powietrza – PEXAR. A to jeszcze nie koniec! Czytając imiona od góry do dołu, otrzymujemy: EHNB (duch ducha), XCAI (powietrze ducha), AONT (woda ducha), RMTO (ziemia ducha) i PAAM (ogień ducha). Zgodnie z powyższymi metodami możemy wyodrębnić cztery warianty każdego z tych imion. Weźmy np. EHNB, który jest powietrznym wariantem ducha ducha. Jeśli zaś zapiszemy go jako HNBE, uzyskujemy wodny wariant ducha ducha. I tak NBEH to wariant ziemny, a BEHN – ognisty. To samo można zrobić z każdym innym imieniem. Szalone, nie?

tz4

Wizję Kelley’ego kończy “nieskończona ilość innych istot”, które podążały za wymienionymi powyżej. Pamiętacie ścięte piramidy? Jakby tych już opisanych było nam mało, to w całej Wielkiej Tablicy mamy w sumie jeszcze 644 unikalnych jednoliterowych aniołów, których możemy razem sumować (na nieskończenie wiele sposobów!) i stworzyć nieskończenie wielką hierarchię istot. To oczywiste, że niemożliwym jest opisanie tego wszystkiego. Żeby jednak ukończyć jakoś tę całą enochiańską hierarchię, napiszę o jeszcze jednym rodzaju istot wspomnianych przez anioły przy dyktowaniu systemu. Mowa o niejakich “niegodziwych aniołach”, nazywanych też “kakodemonami”. Ich imiona tworzy się z dwuliterowych części imion aniołów służebnych (poniżej ilustracja). Przykładowym kakodemonem może być IZ z ćwiartki powietrza tablicy ziemi. Niegodziwe anioły nie nadają się jednak do niczego konstruktywnego. Błędem jest myśleć, że można ich użyć do “złych celów”, bo nie można ich użyć do niczego, kompletnie. Te dwuliterowe istoty swoją inteligencją przypominają zwierzęta, które podążają za instynktem. Nie można z nimi porozmawiać (nawet, jeśli doda się do ich imion litery z Czarnego Krzyża), a co dopiero wydać im jakiekolwiek polecenie. Odzwierciedlają one nasze wszystkie wady. Nie powinno się ich przywoływać w żadnym innym celu, jak spętanie i odpędzenie. Inaczej mag może samemu sobie zaszkodzić. Owego przywołania i spętania dokonuje się poprzez odwrócone imiona z krzyża kalwaryjskiego. Czyli, np. dla kakodemona IZ używamy aniołów IOPGNA i XANNU.

To już całość tej chorej hierarchii. Jak widać, jest cholernie złożona i niełatwym zadaniem będzie nauczyć się z niej korzystać. Najlepiej by było przeczytać cały ten tekst kilka razy i po prostu próbować wyszukiwać samemu imiona różnych aniołów na Wielkiej Tablicy. Z praktyką stanie się to banalnie proste. A wtedy, zamiast noszenia ze sobą całej duchowej hierarchii zapisanej na wielu kartkach, wystarczy ci jedna – z zapisaną Wielką Tablicą. Ja w tym miejscu kończę artykuł. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć strukturę tablic, to dobrym pomysłem jest wydrukować sobie 4 puste tablice żywiołów, po czym samemu je wypełnić i pokolorować. Jest to również doskonały sposób (poza licznymi odpędzaniami), aby “dostroić się” do enochiańskiej energii. Instrukcje dotyczące kolorowania piramid zostały załączone jako dodatek do e-booka łączącego artykuły niniejszej serii.

 


Autor: Frater L.V.X.
Pierwszy raz opublikowano: 26.08.2014
Edycja: 17.02.2016

Napisz Wiadomość | Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s